13 listopadu 2020

 Zmínil jsem níže, že víra se dá možná nejlépe definovat jako přilnutí srdce k Bohu. Je to proto, že nestačí jen prosté přesvědčení o něčem (skálopevně přesvědčeni jsou třeba i marxisté), ale musí za ním být vztah. Nejenže něčemu věřím, ale existuje důvod, proč, a ten je založen v důvěrném vztahu k osobě - a její známosti. Abraham věřil tím více, čím déle s Bohem chodil a čím více Ho znal. Proto je možné ve víře stále růst bez ohledu na věk, proto je "staré víno lepší". Ale jen pokud má podmínky, aby s věkem skutečně zrálo, a ne degradovalo.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...