13 listopadu 2020

 Zmínil jsem níže, že víra se dá možná nejlépe definovat jako přilnutí srdce k Bohu. Je to proto, že nestačí jen prosté přesvědčení o něčem (skálopevně přesvědčeni jsou třeba i marxisté), ale musí za ním být vztah. Nejenže něčemu věřím, ale existuje důvod, proč, a ten je založen v důvěrném vztahu k osobě - a její známosti. Abraham věřil tím více, čím déle s Bohem chodil a čím více Ho znal. Proto je možné ve víře stále růst bez ohledu na věk, proto je "staré víno lepší". Ale jen pokud má podmínky, aby s věkem skutečně zrálo, a ne degradovalo.

I nastal v zemi hlad. (Gen 12,10) Abram byl zmaten. Jeho následování nového Boha bylo pro něj zatím mnohem úspěšnější, než by si byl pomysle...