13 listopadu 2020

 Zmínil jsem níže, že víra se dá možná nejlépe definovat jako přilnutí srdce k Bohu. Je to proto, že nestačí jen prosté přesvědčení o něčem (skálopevně přesvědčeni jsou třeba i marxisté), ale musí za ním být vztah. Nejenže něčemu věřím, ale existuje důvod, proč, a ten je založen v důvěrném vztahu k osobě - a její známosti. Abraham věřil tím více, čím déle s Bohem chodil a čím více Ho znal. Proto je možné ve víře stále růst bez ohledu na věk, proto je "staré víno lepší". Ale jen pokud má podmínky, aby s věkem skutečně zrálo, a ne degradovalo.

"Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.“ Tak je těšil a promlouval jim k srdci."   (Gen 50,21) Nemělo by to být naop...