19 prosince 2020

Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. (Ž18,26-27) Aby mohl člověk poznat Boha, potřebuje určitou upřímnost, ryzost srdce. Bez ní se bude s Bohem vnitřně míjet, nebude mu věřit - život ho totiž naučil, že nic vyššího, nic čistého není. (A i když to tak náhodou vypadá, nakonec se ukáže, že je to stejně podvod). Kralický překlad 27. verše dokonce říká, že Bůh "s převráceným převráceně zachází". Neznamená to, že Bůh nutně chce s člověkem hrát falešnou hru, ale že převrácený člověk to tak ze svého pohledu opravdu vnímá. (Sorry, ale toto náboženství nefunguje.)

Bůh se nedává poznat komukoli, protože ne každý je k tomu ochoten. Člověk se musí rozhodnout pro naprostou upřímnost vůči Bohu, jinak mu Bůh bude unikat.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...