28 ledna 2021

A farao Josefa pojmenoval Safenat Paneach (to je po egyptsku Zachránce světa) a dal mu za manželku Asenatu, dceru Potífery, kněze z Ónu. Tak vzešel Josef nad egyptskou zemí jako slunce. (Gen 41,45)
Po temné noci přijde svítání - ano, jistě přijde a neopozdí se! Matka Basilea Schlinková často opakovala, že u Boha není utrpení nikdy to poslední. Jestli jsme zvolili Boží cestu a musíme projít těžkostmi, pak i ony jednou skončí a budeme moci vyjít na prostranství, do svobody. Josef byl po letech v temné kobce osvobozen a mohl vyjít na slunce - ale co víc, on se sluncem stal (v. 45). Tak se i následovníci Beránka, kteří kráčejí Jeho cestou, i kdyby vedla přes obtíže a sebezapření, stávají bohatstvím pro druhé, jsou naplněni nebeskými poklady moudrosti a pravdy.
Safenat Paneach je tím dokonalým předobrazem zachránce světa, který byl z nejhlubšího ponížení povznesen do nejvyšší slávy: "Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno" (Fil 2,9-10)

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...