26 února 2022

Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. (Ž 8,3)

Milí přátelé, snažím se zde uveřejňovat každou sobotu a středu večer novou úvahu, ale dnes jsem psát nemohl. Nastal "čas boje" (Kaz 3,8) a moje myšlenky jdou za těmi, kteří na Ukrajině bojují a trpí. Prosím, modleme se za ně. Modlitba má moc, a to i z úst nemluvňat (a že se tak bezmocně někdy cítíme). Ale i oni mohou stavět val proti protivníkům a zastavovat boj.

Hospodine, nakloň nebesa a sestup!
Dotkni se hor a bude se z nich kouřit.
Udeř bleskem, rozptyl nepřátele,
vypusť své šípy a uveď je v zmatek,
vztáhni ruku z výše,
vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva,
z rukou cizozemců!
 

(Ž 144,5-7)


Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...