13 dubna 2022

Řekl: „Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého. Hleďte, mám dvě dcery, které muže nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům! Vešli přece do stínu mého přístřeší.“ (Gen 19,7-8)

Když se člověk ve svém životě chce vydat určitým směrem, ale má o tom vnitřní pochyby, hledá argumenty, kterými by svou volbu ospravedlnil. Nejoblíbenějším a nejlépe znějícím argumentem byla, je a vždy bude "rodina". Sám pro sebe nic nechci, to víš, ale pro mé blízké. (V dávných dobách platilo: já sám bych do strany ovšem nikdy nevstupoval, ale kvůli dětem... A kdo neokrádá stát, okrádá rodinu! No a ve všech dobách platí, že když fandu motorů nadchne reklama na nový automobil, pak ho samozřejmě nepotřebuje pro sebe, ale hlavně pro rodinu.)

Stejně tak i Lot, když se po rozchodu s Abramem rozhodoval kam jít a zvolil Sodomu, přitom určitě nemyslel jen na sebe. Naopak, chtěl dát to nejlepší také svým blízkým, manželce a dětem. Logicky vzato, najdou to tam, kde je nejvyšší životní úroveň. A bylo rozhodnuto.

Po celou dobu až do tohoto večera nebyl Lot schopen vnímat realitu, a když ji uviděl, bylo už pozdě. V jediném okamžiku vzaly veškeré dosavadní preference za své. Lotův morální imperativ, že host je pod ochranou svého hostitele a on tomu musí dostát, byl tak silný, že se neodvážil vydat své hosty orgiím. Pochopil, že vzrušený dav, který stojí před jeho domem, zbavený zábran, posílený všemi druhy tehdejších opojných nápojů, ať už to bylo cokoli, je definitivně rozhodnut a on mu musí zjednat pro dnešní večer zábavu. Musí se mu přinést oběť, jinak je zle se všemi. Nebyl čas na úvahy. Lot jim nabídnul vlastní dcery.

S jakým srdcem tam asi stál, když ta slova pronášel! V tu chvíli byl zlomen, věděl, že všechno je ztraceno. Zhroutil se celý jeho život, budoucnost ztratila jakýkoli glanc, zůstala nevýslovná trýzeň, kterou budou muset trvale snášet, i pak, až odsud navždy odejdou. V té chvíli mu nic nebylo jasnější než toto. Kéž by se mu aspoň pro tentokrát podařilo vyváznout... Kéž by, za jakoukoli cenu.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...