15 května 2022

Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: „Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul.“ Lot jim však odvětil: „Ne tak prosím, Panovníku." (Gen 19,17-18)

Kdyby nám tuto varovnou větu řekl nějaký politik či neznámý člověk na ulici, uvažovali bychom možná nejprve, zda nemá něco nekalého za lubem. Kdyby nám totéž řekl přítel nebo filozof, svádělo by nás patrně k diskuzi: a proč? Nepleteš se náhodou? Je to opravdu tak vážné? Opravdu to musím udělat, a bez okolků?

Jenže když nám totéž řekne hasič nebo záchranář vyvádějící nás z hořícího domu, asi s ním diskutovat nebudeme. V tu chvíli, kdy jde o život, se nepřemítá, nezpochybňuje, nekladou se doplňující otázky - tehdy vše záleží na tom, co nejrychleji pokyn vykonat, a každý to dobře chápe.

Sodoma ještě nehořela, když to Bůh Lotovi pověděl. Ale bylo to již blízko, tak blízko, že bylo pro záchranu nutné jednat okamžitě a rychle vyjít. Ostatně, jakou budoucnost Sodoma pro Lota skýtala po událostech minulé noci? Čekat, až se na něm oslepený dav nebo jejich blízcí pomstí nebo jeho dcery budou znásilněny?

A tady jsme u jádra Lotova problému, jak jsme ho popsali už minule: nyní, kdy je třeba uposlechnout a konat, začíná namísto toho s Bohem smlouvat. Lot se totiž za celý svůj dosavadní život víry nenaučil Boha poslouchat. Nepoddal svou mysl pod vládu Boží, nezískal respekt před Jeho moudrostí, neměl dojem, že ho převyšuje, takže se domnívá, že Boží slova lze v něčem poopravit. Bůh pro něj byl skutečný, ale ne jako svrchovaný Pán jeho života, možná spíš někdo, nad jehož názory je dobré se občas vážně zamyslet. Lot nerozuměl naléhavosti času, že nyní opravdu není čas na diskuzi - do které ve zcela nepříhodné chvíli pouští. „Ne tak prosím, Panovníku." Ač věřící, Lot nebyl připraven k záchraně a nebýt Abrahamovy modlitby a donucení poslů, je jisté, že by v Sodomě zahynul.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...