09 června 2022

Lot pak vystoupil ze Sóaru a usadil se se svými dvěma dcerami na hoře, protože se bál usadit se v Sóaru. Usadil se s oběma dcerami v jeskyni. (Gen 19,30)

Vzpomínáte, jak Lot přesvědčoval Boha, že chce do Sóaru, nikoli na horu, kam ho Bůh posílal? Domníval se, že ví líp, nebo přinejmenším, že když mu Bůh dává zcela konkrétní pokyn, že to vlastně není zas tak podstatné, jestli ho uposlechne, má přece možnost volby. Lot se za celý život nenaučil Boha poslouchat a nadřadit Jeho vůli své vlastní. Dokud se nedostal do krize, mohl procházet životem a za tuto neznámost vyšších cest neplatil žádnou cenu. Dokonce se mu mohlo zdát, že za ni naopak platí až příliš velkou cenu Abraham, když se vyhýbá městům a zůstává na nepohodlných horách. Ale nakonec to bylo přesně naopak: byl to Lot, kdo zaplatil vším, co měl.

Lot tedy dorazil do Sóaru, ale velice rychle odtud odešel - ale kam? Právě tam, kam ho původně Bůh posílal, na horu. Proč město opustil? Nemáme na to odpověď, kromě toho, že nám Písmo říká, že "se tam bál usadit". Můžeme se jen domnívat, že nejpravděpodobněji z jednoho ze dvou následujících důvodů.

Lot po příchodu do Sóaru možná zjistil, že to město je v naprosto stejném rozpoložení, jako byla Sodoma, jejíž definitivní zkázu zažil minulé noci. Bůh mu totiž řekl: "vyhovím ti, to město nepodvrátím" (19,21), a to znamená, že Sóar byl u Boha "na indexu", a morální poměry zde tak musely být velmi podobné těm v Sodomě. Lotovi mohlo po příchodu do města dojít, že se zde pravděpodobně dřív nebo později odehraje totéž a bál se vyvrácení města.

Anebo si jednoduše krátce po příchodu všiml zřetelných náznaků toho, že by se mohl velice rychle stát terčem násilí podobně jako Boží poslové v Sodomě a raději odsud rychle prchl.

Každopádně, Lot opustil Sodomu neradostně; ohledně změny cíle cesty jen nerad přiznával, že Bůh měl pravdu a bylo ztrátou času o tom polemizovat. A nakonec stejně neradostně došel tam, kam ho Bůh od začátku chtěl dovést. Něčemu takovému se však vpravdě nedá říkat cesta následování, jenom z nouze ctnost. A kéž by aspoň ta ctnost.


Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...