01 října 2022

Vy, bratří, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci Ducha, tak je tomu i nyní. (Gal 4,28-29)

Tento nikdy nekončící boj mezi tělem a Duchem, bude pokračovat po celé dějiny lidstva. Izmael charakterizuje ovoce toho, co člověk může, co zvládne ve své síle - toto ovoce má samozřejmě vnější formu zbožnosti, jako se i Abraham snažil předložit Izmaele Bohu, aby pro něj získal pečeť nebeského. To je obecně cesta všech náboženství, včetně velké většiny toho, co se dnes prezentuje jako křesťanství.

Naproti tomu Izák je synonymem pro to, co je člověku nemožné, co nedokáže, co musí udělat svrchovaně Bůh. Od spásy, pro kterou nemůžeme udělat vůbec nic, po vítězný život v Bohu, který nedosahujeme mocí askeze nebo silou vůle. Obojí je Boží dar, přichází zázrakem zrození nového života. Týká se to jak "života věčného" coby spasení jednotlivce, stejně jako "života v Duchu svatém" jako způsobu našeho každodenního chození ve vítězství nad hříchem.

Tento nelítostný boj těla proti Duchu probíhá v celých dějinách, "jako tenkrát zrozený z těla pronásledoval zrozeného z Ducha...". Věci duchovní na této zemi trpí útlak, pronásledování, nepřijetí. Malý Izák vůbec nechápal, čím je pro Izmaele nepřijatelný, proč se stal centrem jeho nenávisti, vždyť mu ještě nestačil nic udělat. Stačil prostý fakt, že se narodil, nečekaně a zázračně; tím se stal Abrahamovi vzácným darem shůry a to rozpoutalo svár. Nebeské zrození vyvolává nenávist těla, nenávist sil zdola. Jakmile se kdekoli na zemi objeví světlo od Boha, temnota vůči němu spustí boj, aby ho pohltila. Vždyť i Kristovo zrození bylo zaplaceno nejen životy betlémských nemluvňátek, ale později v dějinách církve zástupy těch, kdo v dalších stoletích trpěli pro slávu Boží, protože poznali pravdu. Jejich pronásledovatelé byli přitom z drtivé většiny lidé nábožní.

Ale dobrá zpráva je, že přes veškerý útlak temnota to světlo nepohltila (J 1,5) a nepohltí.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...