11 prosince 2022

Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. (Gen 22,1)

Proč chtěl Bůh vyzkoušet člověka, který mu byl na celé zemi nejblíž? Nebylo by logičtější, kdyby Abrahama naopak trochu protěžoval, zahrnoval přízní a zkoušel spíš ty ostatní, u kterých bylo mnohem víc důvodů, proč oddělovat zrno od plev?

V běžném životě bývají nejčastěji zkoušeni studenti. I řemeslníci mají své závěrečné zkoušky, než jsou připuštěni vykonávat svá řemesla, lékaři musejí absolvovat atestace, aby bylo jisté, že vědí, jak postupovat v léčbě. Zkoušky jsou branou k něčemu následnému, vyššímu - a to platí i na Boží cestě.

V Písmu se neustále opakuje vzorec ZASLÍBENÍ - ZKOUŠKA - POŽEHNÁNÍ. Bůh člověku předloží svou cestu a dá mu k ní i zaslíbení, ale poté člověk prochází určitým testem, za nímž obdrží přislíbené požehnání. Vlastně celá Bible se dá vidět tímto prizmatem: člověku je v ráji nabídnuto to nejvyšší bytí, ale musí nejprve prokázat svou volbu ve zkoušce, v níž Adam selhal. Nyní dosahujeme věčnosti díky milosti Ježíše Krista, ale pokud se na to díváme z pohledu člověka, pak náš pozemský život je určitou formou zkoušky, v níž se opakovaně v různých situacích a životních etapách rozhodujeme pro Krista nebo sebe, volíme nebeské nebo časné. Pokud ve zkoušce obstojíme, přijmeme požehnání toho, „co oko nevidělo a ucho neslyšelo, to připravil Bůh těm, kdo ho milují“.

Vzorec ZASLÍBENÍ - ZKOUŠKA - POŽEHNÁNÍ platí i pro dílčí epizody života. V nich rosteme a dosahujeme požehnání poté, co v nich zvítězíme tím, že většinou po určitém osobním zápasu upřednostníme v té či oné oblasti Boží cestu. (Epizoda vyprahlé pouště, kterou museli Izraelci projít před vstupem do Zaslíbené země oplývající mlékem a medem, je asi nejznámější obraz tohoto principu ve Starém zákoně.) Období zkoušky se nám věru nejeví jako příjemné, ale pokud obstojíme, zjistíme, že se pro nás poté otevře nové požehnání shůry.

Abraham se za poslední roky nesmírně změnil. Byl několikrát zkoušen a obstál - ne vždy, ale často ano. Nyní má být vyzkoušen znova. Ne proto, že by Bůh na něm chtěl "něco najít", ale proto, aby ho pak zahrnul ještě větším požehnáním. Jak uvidíme, jeho zkouška má navíc ještě jiný, velmi specifický rozměr.

Kdyby byly všechny Boží věci levně k mání, neměly by nakonec ani valnou cenu.

Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. (Gen 22,19) Abraham prožil emocionálně...